Index of /ipfire/pakfire2/2.25.2-armv6l/meta

Icon Name              Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [  ] meta-core-upgrade-173 2023-02-23 06:19 1.8K [  ] meta-zabbix_agentd 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-xvid 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-xinetd 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-w_scan 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-wio 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-wavemon 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-watchdog 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-vdr_streamdev 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-vdr_epgsearch 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-vdr_eepg 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-vdr_dvbapi 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-vdradmin 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-vdr 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-tshark 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-transmission 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-traceroute 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-tor 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-tmux 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-tftpd 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-telnet 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-tcpdump 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-taglib 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-swatch 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-stunnel 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-stress 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-strace 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-sslh 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-squidclamav 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-spice 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-speedtest-cli 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-spectre-meltdown-checker 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-soxr 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-sox 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-socat 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-shairport-sync 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-sdl2 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-sarg 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-samba 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-rsync 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-rpcbind 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-qemu-ga 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-qemu 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-yaml 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-urllib3 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-typing-extensions 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-trio 2023-02-10 04:19 1.9K [  ] meta-python3-terminaltables 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-sortedcontainers 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-sniffio 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-six 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-setuptools 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-semantic-version 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-s3transfer 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-rsa 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-requests 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-pytz 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-python3-pyparsing 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-pyfuse3 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-pyasn1 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-pkgconfig 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-packaging 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-python3-outcome 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-msgpack 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-jmespath 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-idna 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-python3-flit 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-docutils 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-dateutil 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-cryptography 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-colorama 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-click 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-python3-circuitbreaker 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-charset-normalizer 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-cffi 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-python3-certifi 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-botocore 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-attrs 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-attr 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-async_generator 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-python3-arrow 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-proxy-accounting 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-powertop 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-postfix 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-pmacct 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-TimeDate 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-Parse-Yapp 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-Net-SMTP-SSL 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-Net-IP 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-MIME-Base64 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-JSON 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-inotify2 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-gettext 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-File-Tail 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-File-ReadBackwards 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-Date-Manip 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-Date-Calc 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-common-sense 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-Carp-Clan 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-perl-Authen-SASL 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-opus 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-oci-python-sdk 2023-02-10 04:19 1.9K [  ] meta-oci-cli 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-observium-agent 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-nut 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-nqptp 2023-02-10 04:19 1.9K [  ] meta-nmap 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-nginx 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-nfs 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-netsnmpd 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-netatalk 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-ncdu 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-ncat 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-nagios-plugins 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-nagios_nrpe 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-mtr 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-mpfire 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-mpd 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-mpc 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-monit 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-minidlna 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-minicom 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-mdns-repeater 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-mc 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-make 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-lynis 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-ltrace 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-lshw 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-libyajl 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libvorbis 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libusbredir 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libtalloc 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libshout 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libseccomp 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libplist 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libpciaccess 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libogg 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-libmpeg2 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libmpdclient 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libmad 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libid3tag 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libexif 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libdaemon 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libcdada 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libassuan 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-lcdproc 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-lame 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-keepalived 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-joe 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-ipvsadm 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-iptraf-ng 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-iperf3 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-iperf 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-iotop 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-igmpproxy 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-iftop 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-icinga 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-htop 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-hplip 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-hostapd 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-haproxy 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-gutenprint 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-guardian 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-gptfdisk 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-gnump3d 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-git 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-ghostscript 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-frr 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-freeradius 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-fping 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-foomatic 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-fmt 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-flac 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-firmware-update 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-fireperf 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-ffmpeg 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-fetchmail 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-faad2 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-epson-inkjet-printer-escpr 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-elfutils 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-ebtables 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-dehydrated 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-ddrescue 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-dbus 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-cups-pdf 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-cups-filters 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-cups 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-cpufrequtils 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-clamav 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-cifs-utils 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-c-ares 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-bwm-ng 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-borgbackup 2023-02-10 04:19 1.9K [  ] meta-bird 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-bacula 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-aws-cli 2023-02-10 04:19 1.9K [  ] meta-avahi 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-apcupsd 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-alsa 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-alac 2023-02-10 04:19 1.7K [  ] meta-7zip 2023-02-10 04:19 1.8K [  ] meta-libtirpc 2023-01-31 20:19 1.8K [  ] meta-core-upgrade-172 2022-12-18 03:21 1.8K [  ] meta-gnu-netcat 2022-11-28 20:21 1.8K [  ] meta-core-upgrade-171 2022-10-18 06:20 1.8K [  ] meta-core-upgrade-170 2022-09-16 01:19 1.8K [  ] meta-core-upgrade-169 2022-07-08 09:20 1.8K [  ] meta-libtiff 2022-06-17 22:25 1.8K [  ] meta-krb5 2022-06-17 22:25 1.7K [  ] meta-core-upgrade-168 2022-06-06 06:18 1.8K [  ] meta-core-upgrade-167 2022-05-03 10:18 1.8K [  ] meta-netpbm 2022-04-24 05:19 1.8K [  ] meta-libsolv 2022-04-24 05:19 1.8K [  ] meta-libpri 2022-04-24 05:19 1.8K [  ] meta-core-upgrade-166 2022-03-31 08:18 1.8K [  ] meta-core-upgrade-165 2022-03-24 10:18 1.8K [  ] meta-core-upgrade-164 2022-03-10 10:18 1.0K [  ] meta-libnfsidmap 2022-02-14 09:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-163 2022-01-25 01:19 1.0K [  ] meta-core-upgrade-162 2021-12-30 12:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-161 2021-11-17 16:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-160 2021-09-29 17:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-159 2021-08-03 08:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-158 2021-07-13 22:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-157 2021-06-11 05:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-156 2021-04-17 20:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-155 2021-03-26 01:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-154 2021-03-04 05:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-153 2020-12-16 15:19 1.0K [  ] meta-core-upgrade-152 2020-11-14 12:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-151 2020-10-05 20:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-150 2020-09-20 00:19 1.0K [  ] meta-core-upgrade-149 2020-08-30 14:19 1.0K [  ] meta-core-upgrade-147 2020-08-14 08:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-148 2020-08-05 23:19 1.0K [  ] meta-core-upgrade-146 2020-06-16 16:19 1.0K [  ] meta-core-upgrade-145 2020-06-03 23:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-144 2020-04-24 07:18 1.0K [  ] meta-core-upgrade-143 2020-04-11 05:19 1.0K [  ] meta-core-upgrade-142 2020-03-12 05:19 1.0K [  ] meta-core-upgrade-141 2020-02-11 16:33 1.0K [  ] meta-core-upgrade-140 2020-02-11 16:33 1.0K [  ] meta-core-upgrade-136 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-131 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-139 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-134 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-133 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-132 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-138 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-137 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-130 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-135 2020-01-09 12:58 1.0K [  ] meta-core-upgrade-129 2019-04-22 10:17 954 [  ] meta-core-upgrade-128 2019-04-22 10:17 954 [  ] meta-core-upgrade-127 2019-04-22 10:17 954 [  ] meta-core-upgrade-126 2019-04-22 10:17 954 [  ] meta-core-upgrade-125 2019-04-22 10:17 954 [  ] meta-core-upgrade-124 2019-04-22 10:17 954 [  ] meta-core-upgrade-123 2019-04-22 10:17 954 [  ] meta-core-upgrade-122 2019-04-22 10:16 954 [  ] meta-core-upgrade-121 2019-04-22 10:16 954 [  ] meta-core-upgrade-120 2019-04-22 10:16 954 [  ] meta-core-upgrade-99 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-119 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-118 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-117 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-116 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-115 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-114 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-113 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-112 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-111 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-110 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-109 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-108 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-107 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-106 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-105 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-104 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-103 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-102 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-101 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-100 2018-07-20 16:10 954 [  ] meta-core-upgrade-98 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-97 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-96 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-95 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-94 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-93 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-92 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-91 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-90 2018-07-20 16:10 953 [  ] meta-core-upgrade-9 2018-07-20 16:10 951 [  ] meta-core-upgrade-89 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-88 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-87 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-86 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-85 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-84 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-33 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-74 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-32 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-73 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-31 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-72 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-30 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-71 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-3 2018-07-20 16:09 951 [  ] meta-core-upgrade-70 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-29 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-26 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-7 2018-07-20 16:09 951 [  ] meta-core-upgrade-25 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-69 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-24 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-68 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-23 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-67 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-22 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-66 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-21 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-65 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-20 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-64 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-2 2018-07-20 16:09 951 [  ] meta-core-upgrade-63 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-19 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-62 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-18 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-61 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-17 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-60 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-16 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-6 2018-07-20 16:09 951 [  ] meta-core-upgrade-15 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-59 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-14 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-58 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-13 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-57 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-12 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-56 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-55 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-54 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-53 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-52 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-51 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-50 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-5 2018-07-20 16:09 951 [  ] meta-core-upgrade-49 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-48 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-47 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-11 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-46 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-45 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-44 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-43 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-42 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-41 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-40 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-4 2018-07-20 16:09 951 [  ] meta-core-upgrade-39 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-38 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-37 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-10 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-36 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-1 2018-07-20 16:09 951 [  ] meta-core-upgrade-35 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-83 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-34 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-27 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-82 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-28 2018-07-20 16:09 952 [  ] meta-core-upgrade-81 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-80 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-8 2018-07-20 16:09 951 [  ] meta-core-upgrade-79 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-78 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-77 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-76 2018-07-20 16:09 953 [  ] meta-core-upgrade-75 2018-07-20 16:09 953
Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at ftp.de.netbsd.org Port 80